Wydział Nauk Społecznych w Kaliszu

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno-Ekonomiczna z siedzibą w Środzie Wielkopolskiej jest uczelnią niepubliczną założoną przez Fundację Edukacja (posiadającą status instytucji pożytku publicznego) na podstawie decyzji Ministra Edukacji Narodowej numer: DSW-3-JP-4001-189/05 z dnia 28.10.2005 roku i wpisaną do rejestru uczelni niepublicznych oraz związków uczelni niepublicznych MNiSW 03.07.2006 r. pod numerem 333.

Decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego nr DSW.ZNU.6022.38.2016.4.ŁA z dnia 03.06.2016r. oraz nr ZNN.6022.48.3.2016.3.AN z dnia 16.11.2016 Zamiejscowy Wydział Nauk Społecznych w  Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej w Środzie Wlkp.  otrzymał uprawnienia do prowadzenia studiów dyplomowych. Obecnie kształcimy na kierunkach : PEDAGOGIKA, EKONOMIA, DIETETYKA, FILOLOGIA. W przygotowaniu kierunek INFORMATYKA.

Zajęci dydaktyczne odbywają się w Kaliszu w Zespole Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich w Kaliszu ul. Wodna 11-13.

Studenci i słuchacze Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE mają możliwość skorzystania z punktu gastronomicznego serwującego kawę, herbatę, ciasta, sałatki i obiady, parkingu oraz w pełni wyposażonych sal dydaktycznych. 

Dlaczego warto studiować na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu? (RAPORT MNiSW)

Ukazał się raport opracowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (http://absolwenci.nauka.gov.pl/) przedstawiający sytuację absolwentów szkół wyższych w Polsce na rynku pracy od momentu uzyskania dyplomu. Okazało się, że niemal 100% absolwentów WWSSE po uzyskaniu dyplomu – w ciągu pierwszego roku pracuje już na umowę o pracę. Szczegółowe badania pokazują, że 96,7% absolwentów średzkiej uczelni studiów II stopnia (magisterskich) i 95,9% absolwentów studiów I stopnia (licencjackich) podjęło pracę na umowę o pracę. Wynik ten nie obejmuje absolwentów pracujących na podstawie umów o dzieło oraz umów zlecenia. Wynik ten jest jednym z najlepszych w Polsce. WWSSE kształci na studiach magisterskich, licencjackich i podyplomowych na kierunkach pedagogika, ekonomia, informatyka i praca socjalna w różnych specjalnościach.

Jak się z nami skontaktować?

Wielkopolska Wyższa Szkoła Społeczno – Ekonomiczna Wydział Nauk Społecznych w Kaliszu
ul. Częstochowska 44
62-800 Kalisz

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. organizacji studiów

Biuro rekrutacji
ul. Częstochowska 44
62-800 Kalisz
e-mail: dziekanat.kalisz@wwsse.pl

Infolinia : +48 62 751 99 12, +48 501 647 336

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00 – 17.00

Wtorek: nieczynne

Środa: 9.00 – 17.00

Czwartek: 9.00 – 17.00

Piątek: 9.00 – 17.00