Pedagogika

Program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy absolwent tego kierunku, może podjąć studia II stopnia (magisterskie) na dowolnej uczelni w kraju i zagranicą (zgodnie z postanowieniami zawartymi w Deklaracji Bolońskiej, której celem jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego).

Co nas wyróżnia?

Przy realizacji kierunku Pedagogika kładziemy duży nacisk na holistyczne podejście do pedagogiki. Hołdujemy kognitywistyce i w tym duchu kształcimy naszych studentów.  Dużą wagę przykładamy do praktycznego kształcenia także w obszarach pedagogiki alternatywnej. Podczas naszych studiów poznacie nie tylko założenia ale i praktyczne podejście takich systemów edukacyjnych jak Plan Daltoński czy pedagogika Marii Montessori, szkoła Waldorfska i innych.

Dajemy Wam warsztat pracy o unikalnym kognitywistycznym charakterze. W trakcie studiów, raz w semestrze, studenci Pedagogiki będą mogli skorzystać z certyfikowanych szkoleń rozszerzających horyzonty i warsztat pracy pedagoga (np. Terapia ręki, Minimum logopedyczne nauczyciela, Nowoczesne metody pracy z uczniem, Jak pracować metodą odwróconego nauczania, Neurodydaktyka dla pedagogów, Coaching w doradztwie zawodowym, Mentoring jako narzędzie pracy nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego, i inne).

Kognitywistyka jako nauka interdyscyplinarna znajdująca się na pograniczu wielu dziedzin takich jak: psychologia poznawcza, neurobiologia, fizjologia umysłu czy integracja sensoryczna,  jest naszym przewodnikiem i pozwala na nieszablonowy sposób podejścia do studiowania na kierunku Pedagogika.

To jest przygoda poznawana siebie i innych. Wyzwalania własnego potencjału i potencjału podopiecznych. To pedagogika w wydaniu jakiego nie ma gdzie indziej 🙂

Nasi studenci mają możliwość podjęcia procesu coachingu kariery pod opieką profesjonalnych certyfikowanych coachów biznesowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem kierunków: