PEDAGOGIKA – studia I- go stopnia

Program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy absolwent tego kierunku, może podjąć studia II stopnia (magisterskie) na dowolnej uczelni w kraju i zagranicą (zgodnie z postanowieniami zawartymi w Deklaracji Bolońskiej, której celem jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego).

Co nas wyróżnia?

Wydział Nauk Społecznych WWSSE oferuje naukę na trzech specjalnościach. Do grona naszych wykładowców należą m.in.:  prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik, prof. nzw. dr hab. Maria Burtowy, prof. nzw. dr hab. Maria Korcz, doc. dr Dorota Domagała, doc. dr Przemysław Frąckowiak.

Absolwent studiów zawodowych Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej na kierunku pedagogika uzyskuje szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do podjęcia działalności pedagogicznej zarówno w szkole, jak i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Program edukacji na kierunku pedagogika zakłada, że absolwent powinien nie tylko znać dorobek pedagogiki, socjologii, psychologii, orientować się w głównych ustaleniach dotyczących problematyki etyki pedagoga, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania człowieka, ale również opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Przy realizacji kierunku Pedagogika kładziemy duży nacisk na holistyczne podejście do pedagogiki. Hołdujemy kognitywistyce i w tym duchu kształcimy naszych studentów.  Dużą wagę przykładamy do praktycznego kształcenia także w obszarach pedagogiki alternatywnej. Podczas naszych studiów poznacie nie tylko założenia ale i praktyczne podejście takich systemów edukacyjnych jak Plan Daltoński czy pedagogika Marii Montessori, szkoła Waldorfska i innych.

Dajemy Wam warsztat pracy o unikalnym kognitywistycznym charakterze. W trakcie studiów, raz w semestrze, studenci Pedagogiki będą mogli skorzystać z certyfikowanych szkoleń rozszerzających horyzonty i warsztat pracy pedagoga (np. Terapia ręki, Minimum logopedyczne nauczyciela, Nowoczesne metody pracy z uczniem, Jak pracować metodą odwróconego nauczania, Neurodydaktyka dla pedagogów, Coaching w doradztwie zawodowym, Mentoring jako narzędzie pracy nauczyciela, pedagoga, doradcy zawodowego, i inne).

Kognitywistyka jako nauka interdyscyplinarna znajdująca się na pograniczu wielu dziedzin takich jak: psychologia poznawcza, neurobiologia, fizjologia umysłu czy integracja sensoryczna,  jest naszym przewodnikiem i pozwala na nieszablonowy sposób podejścia do studiowania na kierunku Pedagogika.

To jest przygoda poznawana siebie i innych. Wyzwalania własnego potencjału i potencjału podopiecznych. To pedagogika w wydaniu jakiego nie ma gdzie indziej 🙂

Nasi studenci mają możliwość podjęcia procesu coachingu kariery pod opieką profesjonalnych certyfikowanych coachów biznesowych.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem kierunków: