Rachunkowość finansowa

Opis specjalności oraz profil absolwenta

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębianie wiedzy  z zakresu bilansoznawstwa, systemów informatycznych w rachunkowości, analizy finansowej, rachunkowości grup kapitałowych, rewizji finansowej i analizy wartości oraz wykorzystywania informacji statystycznych w rachunkowości.

Po jej ukończeniu absolwenci zyskują umiejętności między innymi w zakresie:

  1. analizowania i interpretowania wyników finansowych przedsiębiorstwa;
  2. wykorzystywania w praktyce bilansu księgowego jako istotnego źródła informacji o sytuacji majątkowej i kapitałowej przedsiębiorstwa;
  3. prowadzenia ksiąg rachunkowych przedsiębiorstwa;
  4. sporządzania sprawozdania finansowego jednostki i grupy kapitałowej;
  5. dokonywania rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi z tytułu najpowszechniej występujących podatków;
  6. posługiwania się międzynarodowymi standardami rachunkowości.

Absolwenci tej specjalności mają możliwości zatrudnienia m.in. w: przedsiębiorstwach państwowych i spółkach, bankach, zakładach ubezpieczeniowych, jednostkach budżetowych oraz firmach audytorskich i konsultingowych. W szczególności na takich stanowiskach jak: pracownik służb finansowo-księgowych, analityk finansowy, doradca finansowy, audytor.

PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH W KALISZU
KIERUNEK: Ekonomia
SPECJALNOŚĆ: Rachunkowość finansowa
Łączna liczba – 932 godz. – studia niestacjonarne
I ROK, I SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 7 Mikroekonomia
2 E 5 Organizacja i zarządzanie
3 E 5 Podstawy nauki o finansach
4 E 2 Technologie informacyjne
5 Zoc 6 Matematyka
6 Zoc 2 Psychologia
7 Zoc 1 Język angielski(1)
8 Zoc 1 BHP

(1) zalecany język angielski
I ROK, II SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 8 Makroekonomia
2 E 8 Rachunkowość
3 Zoc 4 Elementy prawa
4 Zoc 1 Ochrona własności intelektualnej
4 E 7 Matematyka finansowa
5 E 2 Język obcy ¹

(1) zalecany język angielski

II ROK, III SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 4 Analiza ekonomiczna
2 Zoc 4 Międzynarodowe stosunki gospodarcze
3 E 4 Finanse publiczne
4 Zoc 4 Gospodarka regionalna
5 E 5 Planowanie strategiczne i biznes plan
6 E 6 Rachunkowość zarządcza
8 Zoc 2 Język angielski

II ROK, IV SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 Zoc 3 Podstawy marketingu
2 E 5 Statystyka opisowa
3 E 4 Bankowość
4 E 4 Rynki finansowe
5 Zoc 2 Współczesne koncepcje filozofii i etyki
6 Zoc 3 System podatkowy
7 Zoc 4 Zastosowanie komputerów²
8 Zoc 2 Ekonomia integracji europejskiej
9 E 2 Język angielski
10 Zoc 2 Seminarium dyplomowe

2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru

III ROK, V SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 4 Polityka społeczna
2 Zoc 4 Bilansoznawstwo i sprawozdawczość finansowa
4 Zoc 3 Prognozowanie i symulacja
5 Zoc 3 Współczesne koncepcje organizacji i zarządzania ²
6 Zoc 3 Metody wyceny projektów gospodarczych
7 E 4 Polityka gospodarcza
8 E 5 Ekonometria
9 Zoc 4 Seminarium dyplomowe

2Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru
3 Przedmiot do wyboru z grupy przedmiotów humanistycznych

III ROK, VI SEMESTR

Lp. Forma zalicz. ECTS Nazwa przedmiotu
1 E 5 Rachunkowość finansowa
2 E 5 Finanse przedsiębiorstw
3 Zoc 4 Controlling
4 Zoc 3 Rozliczenia pieniężne
5 Zoc 4 Ubezpieczenia gospodarcze
6 Zoc 6 Seminarium dyplomowe
7 Zoc 3 Pedagogika pracy

2 Przedmiot ten może być zastąpiony na życzenie studentów innym przedmiotem z grupy: przedmioty specjalizacyjne i specjalnościowe do wyboru

Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line