Finanse, bankowość i ubezpieczenia

Opis specjalności oraz profil absolwenta

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębienie wiedzy z zakresu funkcjonowania systemu bankowego w Polsce, produktów i operacji bankowych, rachunkowości instytucji finansowych oraz norm prawnych regulujących rynek finansowy.

Po jej ukończeniu absolwenci potrafią między innymi:

  1. swobodnie poruszać się po rynku finansowym, rozumiejąc mechanizmy i zasady nim rządzące;
  2. obiektywnie korzystać z usług finansowych, dobierając odpowiednie do zapotrzebowania   i sytuacji finansowej ich podmiotów pakiety;
  3. zabezpieczać się przed różnymi rodzajami ryzyka  wynikającymi z wahań kursów walutowych czy stóp procentowych;
  4. korzystać z instrumentów finansowych typu swap, forward lub giełdowych instrumentów pochodnych.
Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line