Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami

Opis specjalności oraz profil absolwenta

Studia na tej specjalności umożliwiają pogłębianie wiedzy z zakresu funkcjonowania przedsiębiorstw w szczególności w obszarze zarządzania potencjałem ludzkim.

Po jej ukończeniu absolwenci potrafią między innymi:

  1. podejmować decyzje biznesowe w przedsiębiorstwach;
  2. aktywnie uczestniczyć w realizacji autonomicznych i powszechnych celów przedsiębiorstwa;
  3. promować produkty firm;
  4. uczestniczyć w realizacji funkcji personalnych przedsiębiorstw, w procesach planowania, zatrudnienia, rekrutacji i selekcji, w konstrukcji i obsłudze systemów wynagrodzeń, w procesach kształcenia i rozwoju personelu, których rezultatem jest
  5. zwiększenie kapitału ludzkiego i społecznego.

Absolwent tej specjalności jest przygotowany do pracy m.in. w przedsiębiorstwach, instytucjach finansowych, organizacjach samorządowych, firmach doradczych. Szczególnie w: działach personalnych w przedsiębiorstwach, agencjach head hunterskich, agencjach pracy tymczasowej, Wojewódzkich i Powiatowych Urzędach Pracy, Miejskich i Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej, organizacjach wykorzystujących środki unijne Europejskich Funduszy.

Zapisz się

Jesteś zainteresowany wybraną ofertą?
Skorzystaj z prostego formularza rekrutacji on-line.

Formularz rekrutacji on-line