Ekonomia – Studia I-go stopnia

Program studiów jest zgodny ze standardami Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Każdy absolwent tego kierunku, może podjąć studia II stopnia (magisterskie) na dowolnej uczelni w kraju i zagranicą (zgodnie z postanowieniami zawartymi w Deklaracji Bolońskiej, której celem jest stworzenie Europejskiego Obszaru Szkolnictwa Wyższego).

Dlaczego warto studiować Ekonomię właśnie na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu?

Niezwykle istotnym elementem wyboru kierunku studiów powinna być opinia o kierunku Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Program kierunku Ekonomia uzyskał taką pozytywna opinię i co za tym idzie możemy pochwalić się programem spełniającym najwyższe standardy i wymagania jakie stawia PKA.

Oprócz tego w ramach programy studiów na kierunku Ekonomia przygotowaliśmy unikalną ścieżkę uzyskiwania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji. Raz w roku nasi studenci otrzymują możliwość bezpłatnego skorzystania z certyfikowanego szkolenia, które podnosi wartość i atrakcyjność kandydata na rynku pracy. Z naszymi studentami pracuje także certyfikowany mentor i coach kariery.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem kierunków: