Dla kandydata 2020/2021

Drogi Kandydacie!

Abyś bez problemów mógł zrekrutować się na naszą Uczelnię poniżej zebraliśmy specjalnie dla Ciebie wszystkie najważniejsze informacje:

Jak się mogę zrekrutować na studia?

Możesz to zrobić na dwa sposoby:

 1. Sposób pierwszy: rekrutacja na miejscu w Dziekanacie.

Zapraszamy Cię do naszego Dziekanatu. Tam pobierzesz podanie do Rektora o przyjęcie na studia oraz wszystkie pozostałe dokumenty. Możesz je wypełnić na miejscu i od razu pozostawić. Gotowe! Gratulujemy zostałaś/eś naszym studentem 🙂

Zabierz ze sobą następujące dokumenty, które dołączysz do podania na studia:

 • Świadectwo dojrzałości (kopia)
 • Dowód osobisty (tylko do wglądu)
 • zdjęcie legitymacyjne (1 szt.)
 • zdjęcie w formacie jpg. na płycie CD

Czekamy na Ciebie po adresem:

Dziekanat i Biuro Pełnomocnika Rektora Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu
ul. Częstochowska 44, 62-800 Kalisz

e-mail: dziekanat.kalisz@wwsse.pl

www.wwsse.kalisz.pl

Infolinia : 501 647 336, 884 042 828

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 9.00 – 17.00

Wtorek: nieczynne

Środa: 9.00 – 17.00

Czwartek: 9.00 – 17.00

Piątek: 9.00 – 17.00

2. Sposób drugi: rekrutacja on- line.

Uwaga! Po wypełnieniu formularza rekrutacyjnego on- line, kandydat otrzymuje na adres mailowy wszystkie niezbędne dokumenty. Po wypełnieniu ich, składa komplet w dziekanacie w Kaliszu, ul. Częstochowska 44. 

Kandydaci na studia mogą rejestrować się online. Poniżej link do strony.

https://www.wwsse.kalisz.pl/rekrutacja-on-line/


Poniżej przedstawiamy więcej informacji o naszych kierunkach i opłatach za naukę.


Witaj!

Nazywam się Agnieszka Bartosik i jestem Pełnomocnikiem Rektora Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej.

Skoro znalazłaś/eś się tutaj to prawdopodobnie przed Tobą decyzja o wyborze kierunku studiów i uczelni, na której spędzisz najbliższe lata.

W tym krótkim poście postaram się przybliżyć naszą Uczelnię i zachęcić do wyboru Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej.

To prężnie rozwijająca się Uczelnia z nowoczesnym podejściem do procesu kształcenia.

W obecnej rekrutacji 2020/2021 nasi kandydaci mogą wybierać z pośród czterech kierunków studiów:

1. Pedagogika

2. Ekonomia

3. Filologia

4. Dietetyka

5. Informatyka (w przygotowaniu)

Osiągnęliśmy nasz założony cel rozwoju Uczelni, czyli uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów dyplomowych w obszarach dających nam szeroki wachlarz oferty dla kandydatów. Obecnie pracujemy nad wnioskiem do MNiSW o utworzenie kolejnego kierunku studiów jakim jest INFORMATYKA. Jak tylko otrzymamy zgodę Ministerstwa rozpoczniemy również rekrutację na ten kierunek studiów.

Jaki więc obszar Cię interesuje? A może jeszcze nie jesteś pewien?

Mam nadzieję, że poniższe informację pomogą w wyborze:)

1. Pedagogika

Absolwent studiów Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu  Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej na kierunku pedagogika uzyskuje szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do podjęcia działalności pedagogicznej zarówno w szkole, jak i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Program edukacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu, kierunek pedagogika zakłada, że absolwent powinien nie tylko znać dorobek pedagogiki, socjologii, psychologii, orientować się w głównych ustaleniach dotyczących problematyki etyki pedagoga, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania człowieka, ale również opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Przy realizacji kierunku Pedagogika kładziemy duży nacisk na holistyczne podejście do pedagogiki. Hołdujemy kognitywistyce i w tym duchu kształcimy naszych studentów. Dużą wagę przykładamy do praktycznego kształcenia także w obszarach pedagogiki alternatywnej. Podczas naszych studiów poznacie nie tylko założenia ale i praktyczne podejście takich systemów edukacyjnych jak Plan Daltoński czy pedagogika Marii Montessori, szkoła Waldorfska i innych.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Pedagogika następujące specjalizacje:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna – jednolite studia magisterskie 
 • Resocjalizacja i socjoterapia (studia I-go i II-go stopnia)
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne (studia I-go i II-go stopnia)
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza (studia I-go i II-go stopnia)

2. Ekonomia

Ekonomia to kierunek, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przyszłych studentów.

Wydział Nauk społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp., na studiach pierwszego stopnia na kierunku ekonomia kształci specjalistów, posiadających podstawy wiedzy z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych. 

Absolwent jest też przygotowany do pracy w  przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej . Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia  Językowego Rady Europy. Absolwent jest  przygotowany do podjęcia  kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Niezwykle istotnym elementem wyboru kierunku studiów powinna być opinia o kierunku Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Program kierunku Ekonomia uzyskał taką pozytywna opinię i co za tym idzie możemy pochwalić się programem spełniającym najwyższe standardy i wymagania jakie stawia PKA.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Ekonomia następujące specjalizacje:

 • Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami (studia I-go i II-go stopnia)
 • Finanse, bankowość i ubezpieczenia (studia I-go i II-go stopnia)
 • Rachunkowość finansowa (studia I-go i II-go stopnia)

3. Filologia

Studia filologiczne to coś więcej więcej niż zwykła nauka języków obcych. Oprócz praktycznej znajomości danego języka umożliwiają nam poznanie i poczucie kultury, cywilizacji, historii, literatury i problemów współczesności kraju, w którym dany język jest używany na co dzień. Dają także nieograniczone narzędzia niezbędne do ciągłego samokształcenia oraz podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności. Pozwalają na rozwijanie osobowości i zainteresowań a tym samym ułatwiają adaptację do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Język warunkuje nasz sposób postrzegania świata.

Absolwenci są przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, mediach i szeroko rozumianym sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych. Mogą również założyć własne firmy tłumaczeniowe.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Filologia następujące specjalizacje:

 • Filologia angielska (studia I-go)
 • Filologia niemiecka (studia I-go)

4. Dietetyka

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE,  jest opanowanie umiejętności posługiwania się  wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym co wiąże się z  przygotowaniem do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem, pielęgniarką, położną w zakresie planowania żywienia, nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia,  przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Dietetyka specjalizację:

 • Poradnictwo dietetyczne (studia I-go)

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

Specjalność PORADNICTWO DIETETYCZNE możliwość zatrudnienia  w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego – restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych,
 • gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności,
 • w szpitalach, poradniach chorób metabolicznych
 • zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, promocji zdrowia
 • restauracjach, sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.

Absolwent dietetyki kończący studia Na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE podejmujący decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego będzie również doskonale przygotowany do tej decyzji przez szerokie grono specjalistów – przedsiębiorców będących interesariuszami zewnętrznymi Uczelni.

Przygotowaliśmy program studiów, który nie tylko spełnia wymagania i standardy wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również jest unikalną ofertą na rynku edukacyjnym.

Na czym polega ta unikalność?

Studenci dietetyki studiujący na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE uzyskają nie tylko gruntowną wiedzę merytoryczną w zakresie poradnictwa dietetycznego, ale również otrzymają możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji w zakresie Diet coachingu.

Z okazji uruchomienia na naszej Uczelni kierunku Dietetyka pierwsi nasi studenci otrzymają niezwykły bonus. Jest nim bezpłatny udział w certyfikowanym szkoleniu z zakresu Diet coachingu i uzyskanie fakultatywnego tytułu Professional Diet Coach. Regularny koszt tego certyfikowanego kursu to 4 tysiące złotych. Studenci I-go roku kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu otrzymają to szkolenie bezpłatnie. 

Znalezione obrazy dla zapytania diet coaching


Mam nadzieję, że po przeczytaniu powyższego tekstu przybliżyliśmy nieco kandydatom szeroką ofertę studiów dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej.

Mamy tez kilka atutów, o których nie sposób nie wspomnieć 🙂

 • wspaniała, przyjazna i oddana studentom kadra profesorska
 • doskonałe kontakty naszego Wydziału z pracodawcami w regionie
 • nowoczesne podejście do procesu kształcenia
 • przyjazna atmosfera i taktowanie każdego studenta indywidualnie
 • wykorzystanie kształcenia on- line poprzez platformę e-learningową

Jeśli ten artykuł Cię zainteresował, to zapraszamy do zgłębienia informacji znajdujących się na naszej stronie:

 • W zakładkach dotyczących kierunków uzyskasz więcej informacji o specjalnościach, programie studiów czy organizacji zajęć.
 • W zakładce DLA KANDYDATA zebraliśmy tez wszystkie ważne dla kandydatów informacje ułatwiające rekrutację.
 • Zakładka REKRUTACJA ON- LINE pozwoli na szybkie zrekrutowanie się na naszą Uczelnię
 • Zakładka KONTAKT pozwoli Ci spotkać się z nami, porozmawiać osobiście lub telefonicznie czy też zadać pytanie mailowo.

Do studiowania na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu zaprasza serdecznie wszystkich kandydatów Rektor
prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk wraz z całą kadrą pedagogiczną i niepedagogiczną uczelni 🙂OPŁATY:OPŁATY ZA STUDIA JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSIE, I i II STOPNIA W ROKU AKADEMICKIM 2020/2021

OD MOMENTU POWSTANIA UCZELNI – NAJNIŻSZE CZESNE W REGIONIE

(opłaty mogą być wpłacane w ratach miesięcznych, semestralnych lub rocznych – do wyboru). 

Opłaty  dla osób rozpoczynających  studia w Roku Akademickim 2020/2021

STUDIA I STOPNIA

kierunek

czesne za rok czesne za semestr czesne miesięczne
1 rata do 01.10

kolejne raty (8 rat)

01.11 – 01.06

Pedagogika

3200 1600 640 320

Ekonomia

3200 1600 640 320

Informatyka (KIERUNEK W PRZYGOTOWANIU)

3500 1750 700

350

Dietetyka

3200 1600 640

320

Filologia: angielska, germańska, rosyjska

3500 1750 700

350

STUDIA II STOPNIA

Pedagogika

3500 1750 700

350

Ekonomia

3500 1750 700

350

JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE
Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna 4000 2000 800

400

dodatkowo: koszty przechowywania dokumentów w kwocie 600 zł, płatne w ostatnim semestrze nauki

OPŁATY ZA STUDIA STACJONARNE

 TAKIE SAME JAK NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH.

Pliki do pobrania:

 • Propozycja umowy – studia licencjackie pedagogika, praca socjalna, ekonomia, dietetyka.pdf
 • Propozycja umowy – studia licencjackie pedagogika spec. ewip z językiem ang.niem.pdf

  ULGI DLA STUDENTÓW

   1. Ulga prorodzinna.

  Jeżeli w naszej Uczelni równocześnie studiują 2 osoby z tej samej rodziny (mąż – żona; brat – siostra; rodzic – dziecko) wówczas osoba opłacająca niższe czesne może być zwolniona za zgodą Rektora (po złożeniu odpowiedniego podania) z  czesnego o 50%.

  2. Ulga z tytułu  studiowania na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów równocześnie.

  Jeżeli student studiuje równocześnie na 2 specjalnościach lub na 2 kierunkach studiów wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %   z tej specjalności lub kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

  3. Ulga z tytułu  studiowania na 2  kierunkach studiów podyplomowych równocześnie.

  Jeżeli student studiuje równocześnie na 2  kierunkach studiów podyplomowych wówczas może być zwolniony (po złożeniu odpowiedniego podania) z czesnego o 50 %  z tego kierunku, na którym opłata czesnego jest niższa.

  4. Ulga z tytułu studiowania na studiach II stopnia i studiach podyplomowych – ulga 50% na studia podyplomowe (po złożeniu odpowiedniego podania).