Studia na kierunku Dietetyka w Kaliszu już są! Pierwsi studenci otrzymują bezpłatnie unikalne szkolenie o wartości 4 tys. złotych.

Archiwum katagorii: Aktualności

Jesteśmy dumni i z radością informujemy, że ciągły rozwój naszej Uczelni zaskutkował uzyskaniem zgody Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otwarcie w Kaliszu kierunku DIETETYKA.

To ważny krok dla naszej Uczelni. Przygotowaliśmy program studiów, który nie tylko spełnia wymagania i standardy wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również jest unikalną ofertą na rynku edukacyjnym.

Na czym polega ta unikalność?

Studenci dietetyki studiujący na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE uzyskają nie tylko gruntowną wiedzę merytoryczną w zakresie poradnictwa dietetycznego, ale również otrzymają możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji w zakresie Diet coachingu.

Z okazji uruchomienia na naszej Uczelni kierunku Dietetyka pierwsi nasi studenci otrzymają niezwykły bonus. Jest nim bezpłatny udział w certyfikowanym szkoleniu z zakresu Diet coachingu i uzyskanie fakultatywnego tytułu Professional Diet Coach. Regularny koszt tego certyfikowanego kursu to 4 tysiące złotych. Studenci I-go roku kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu otrzymają to szkolenie bezpłatnie. 

Znalezione obrazy dla zapytania diet coachingPodstawowym celem kształcenia na kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE,  jest opanowanie umiejętności posługiwania się  wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym co wiąże się z  przygotowaniem do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem, pielęgniarką, położną w zakresie planowania żywienia, nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia,  przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Dietetyka następujące specjalizacje:

 • Poradnictwo dietetyczne
 • Dietetyka w sporcie i rekreacji

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

Specjalność PORADNICTWO DIETETYCZNE możliwość zatrudnienia  w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego – restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych,
 • gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności,
 • w szpitalach, poradniach chorób metabolicznych
 • zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, promocji zdrowia
 • restauracjach, sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.

Specjalność DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI możliwość zatrudnienia  w:

 • placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach,
 • salonach kosmetycznych, SPA,
 • sanatoriach
 • placówkach turystycznych,
 • firmach zajmujących się produkcją żywności lub suplementów diety
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,

Absolwent dietetyki kończący studia Na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE podejmujący decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego będzie również doskonale przygotowany do tej decyzji przez szerokie grono specjalistów – przedsiębiorców będących interesariuszami zewnętrznymi Uczelni.

 

Poprzednia aktualność
Rekrutacja na studia dyplomowe 2019/2020 - poznaj naszą ofertę :)
Następna aktualność
Inauguracja Roku Akademickiego 2019/2020