Rekrutacja na studia dyplomowe 2019/2020 – poznaj naszą ofertę :)

Archiwum katagorii: Aktualności

Witaj!

Nazywam się Agnieszka Bartosik i jestem Pełnomocnikiem Rektora Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej.

Skoro znalazłaś/eś się tutaj to prawdopodobnie przed Tobą decyzja o wyborze kierunku studiów i uczelni, na której spędzisz najbliższe lata.

W tym krótkim poście postaram się przybliżyć naszą Uczelnię i zachęcić do wyboru Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej.

To prężnie rozwijająca się Uczelnia z nowoczesnym podejściem do procesu kształcenia.

W ubiegłym roku na naszej Uczelni kształcili się studenci studiów dyplomowych I-go stopnia dwóch kierunków: Pedagogiki i Ekonomii w dziesięciu specjalnościach W tym Roku Akademickim w wyniku naszej pracy związanej z  rozwojem Uczelni uzyskaliśmy zgodę Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na otworzenie nowych kierunków studiów. Dzięki temu w obecnej rekrutacji 2019/2020 kandydaci mogą wybierać z pośród czterech kierunków studiów:

1. Pedagogika

2. Ekonomia

3. Filologia

4. Dietetyka

Osiągnęliśmy nasz założony cel rozwoju Uczelni, czyli uzyskanie uprawnień do prowadzenia studiów dyplomowych w obszarach dających nam szeroki wachlarz oferty dla kandydatów.

Jaki więc obszar Cię interesuje? A może jeszcze nie jesteś pewien?

Mam nadzieję, że poniższe informację pomogą w wyborze:)

1. Pedagogika

Absolwent studiów Wydziału Nauk Społecznych w Kaliszu  Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej na kierunku pedagogika uzyskuje szeroką wiedzę ogólnopedagogiczną, socjologiczną i psychologiczną, niezbędną do podjęcia działalności pedagogicznej zarówno w szkole, jak i w innych placówkach oświatowo-wychowawczych.

Program edukacji na Wydziale Nauk o Wychowaniu, kierunek pedagogika zakłada, że absolwent powinien nie tylko znać dorobek pedagogiki, socjologii, psychologii, orientować się w głównych ustaleniach dotyczących problematyki etyki pedagoga, biomedycznych podstaw rozwoju i wychowania człowieka, ale również opanować praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji społecznej, posługiwania się warsztatem diagnostycznym, wzbogacania i doskonalenia swojej wiedzy i kompetencji w zakresie praktycznego działania oraz tworzenia własnego warsztatu metodycznego.

Przy realizacji kierunku Pedagogika kładziemy duży nacisk na holistyczne podejście do pedagogiki. Hołdujemy kognitywistyce i w tym duchu kształcimy naszych studentów. Dużą wagę przykładamy do praktycznego kształcenia także w obszarach pedagogiki alternatywnej. Podczas naszych studiów poznacie nie tylko założenia ale i praktyczne podejście takich systemów edukacyjnych jak Plan Daltoński czy pedagogika Marii Montessori, szkoła Waldorfska i innych.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Pedagogika następujące specjalizacje:

 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język angielski 
 • Edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna i język niemiecki 
 • Resocjalizacja i socjoterapia 
 • Doradztwo zawodowe i edukacyjne 
 • Pedagogika opiekuńczo – wychowawcza 

 

2. Ekonomia

Ekonomia to kierunek, który cieszy się bardzo dużym zainteresowaniem przyszłych studentów.

 Wydział Nauk społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomiczna w Środzie Wlkp., na studiach pierwszego stopnia na kierunku ekonomia kształci specjalistów, posiadających podstawy wiedzy z zakresu gospodarowania zasobami finansowymi, ludzkimi i materialnymi. Absolwent jest przygotowany do przeprowadzania analizy dostępnych lub tworzonych informacji, wspierających podejmowanie racjonalnych decyzji osadzonych w kanonach nauk ekonomicznych.

Absolwent jest też przygotowany do pracy w  przedsiębiorstwach, organizacjach i instytucjach (publicznych i pozarządowych) – głównie na stanowiskach operacyjnych – w kraju i za granicą. Posiada niezbędną wiedzę i umiejętności do samodzielnego prowadzenia działalności gospodarczej . Umie poruszać się swobodnie w europejskiej przestrzeni społeczno – gospodarczej, zna język obcy na poziomie biegłości B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia  Językowego Rady Europy. Absolwent jest  przygotowany do podjęcia  kształcenia na studiach drugiego stopnia.

Niezwykle istotnym elementem wyboru kierunku studiów powinna być opinia o kierunku Polskiej Komisji Akredytacyjnej. Program kierunku Ekonomia uzyskał taką pozytywna opinię i co za tym idzie możemy pochwalić się programem spełniającym najwyższe standardy i wymagania jakie stawia PKA.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Ekonomia następujące specjalizacje:

 • Ekonomika przedsiębiorstw i zarządzanie kadrami
 • Finanse, bankowość i ubezpieczenia
 • Rachunkowość finansowa 
 • Handel krajowy i zagraniczny

3. Filologia

Studia filologiczne to coś więcej więcej niż zwykła nauka języków obcych. Oprócz praktycznej znajomości danego języka umożliwiają nam poznanie i poczucie kultury, cywilizacji, historii, literatury i problemów współczesności kraju, w którym dany język jest używany na co dzień. Dają także nieograniczone narzędzia niezbędne do ciągłego samokształcenia oraz podnoszenia własnych kompetencji i umiejętności. Pozwalają na rozwijanie osobowości i zainteresowań a tym samym ułatwiają adaptację do ciągle zmieniających się potrzeb rynku pracy. Język warunkuje nasz sposób postrzegania świata.

Absolwenci są przygotowani do pracy w międzynarodowym środowisku biznesowym, instytucjach edukacyjnych, wydawnictwach, biurach tłumaczeń, mediach i szeroko rozumianym sektorze usług wymagających zaawansowanej znajomości języków obcych. Mogą również założyć własne firmy tłumaczeniowe.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Filologia następujące specjalizacje:

 • Filologia angielska
 • Filologia niemiecka

4. Dietetyka

Podstawowym celem kształcenia na kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE,  jest opanowanie umiejętności posługiwania się  wiedzą ogólną z zakresu nauk o zdrowiu oraz wiedzą szczegółową z zakresu żywienia człowieka zdrowego i chorego, zapobiegania chorobom żywieniowo zależnym co wiąże się z  przygotowaniem do pracy w poradniach dietetycznych i do współpracy z lekarzem, pielęgniarką, położną w zakresie planowania żywienia, nabycie umiejętności obsługi sprzętu stosowanego w ocenie stanu odżywienia,  przygotowanie do podjęcia studiów drugiego stopnia i systematycznego doskonalenia zawodowego.

Na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE możesz wybrać na kierunku Dietetyka następujące specjalizacje:

 • Poradnictwo dietetyczne
 • Dietetyka w sporcie i rekreacji

Absolwent kończący studia na kierunku Dietetyka ma szerokie możliwości kształtowania swojej dalszej kariery zawodowej.

Specjalność PORADNICTWO DIETETYCZNE możliwość zatrudnienia  w:

 • publicznych i niepublicznych zakładach opieki zdrowotnej,
 • zakładach żywienia zbiorowego – restauracjach, stołówkach pracowniczych, przedszkolach, stołówkach szkolnych,
 • gabinetach dietetycznych oraz poradniach specjalistycznych zdrowej żywności,
 • w szpitalach, poradniach chorób metabolicznych
 • zakładach gastronomicznych o specjalistycznym profilu np. potraw ekologicznych, regionalnych,
 • stacjach sanitarno-epidemiologicznych, zakładach dostarczających pożywienia do szpitali i innych placówek zbiorowego żywienia (catering),
 • organizacjach konsumenckich,
 • jednostkach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu żywienia człowieka, promocji zdrowia
 • restauracjach, sklepach z suplementami diety i zdrową żywnością.

Specjalność DIETETYKA W SPORCIE I REKREACJI możliwość zatrudnienia  w:

 • placówkach sportowych, klubach fitness i siłowniach,
 • salonach kosmetycznych, SPA,
 • sanatoriach
 • placówkach turystycznych,
 • firmach zajmujących się produkcją żywności lub suplementów diety
 • instytucjach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych,

Absolwent dietetyki kończący studia Na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE podejmujący decyzję o założeniu własnej działalności gospodarczej i świadczeniu usług prywatnych w zakresie poradnictwa dietetycznego będzie również doskonale przygotowany do tej decyzji przez szerokie grono specjalistów – przedsiębiorców będących interesariuszami zewnętrznymi Uczelni.

Przygotowaliśmy program studiów, który nie tylko spełnia wymagania i standardy wymagane przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, ale również jest unikalną ofertą na rynku edukacyjnym.

Na czym polega ta unikalność?

Studenci dietetyki studiujący na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu WWSSE uzyskają nie tylko gruntowną wiedzę merytoryczną w zakresie poradnictwa dietetycznego, ale również otrzymają możliwość uzyskania dodatkowych kompetencji w zakresie Diet coachingu.

Z okazji uruchomienia na naszej Uczelni kierunku Dietetyka pierwsi nasi studenci otrzymają niezwykły bonus. Jest nim bezpłatny udział w certyfikowanym szkoleniu z zakresu Diet coachingu i uzyskanie fakultatywnego tytułu Professional Diet Coach. Regularny koszt tego certyfikowanego kursu to 4 tysiące złotych. Studenci I-go roku kierunku Dietetyka na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu otrzymają to szkolenie bezpłatnie. 

Znalezione obrazy dla zapytania diet coaching


Mam nadzieję, że po przeczytaniu powyższego tekstu przybliżyliśmy nieco kandydatom szeroką ofertę studiów dyplomowych na Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu Wielkopolskiej Wyższej Szkoły Społeczno – Ekonomicznej.

Mamy tez kilka atutów, o których nie sposób nie wspomnieć 🙂

 • wspaniała, przyjazna i oddana studentom kadra profesorska
 • doskonałe kontakty naszego Wydziału z pracodawcami w regionie
 • nowoczesne podejście do procesu kształcenia
 • przyjazna atmosfera i taktowanie każdego studenta indywidualnie

Jeśli ten artykuł Cię zainteresował, to zapraszamy do zgłębienia informacji znajdujących się na naszej stronie:

 • W zakładkach dotyczących kierunków uzyskasz więcej informacji o specjalnościach, programie studiów czy organizacji zajęć.
 • W zakładce DLA KANDYDATA zebraliśmy tez wszystkie ważne dla kandydatów informacje ułatwiające rekrutację.
 • Zakładka REKRUTACJA ON- LINE pozwoli na szybkie zrekrutowanie się na naszą Uczelnię
 • Zakładka KONTAKT pozwoli Ci spotkać się z nami, porozmawiać osobiście lub telefonicznie czy też zadać pytanie mailowo.

Do studiowania na naszym Wydziale Nauk Społecznych w Kaliszu zaprasza serdecznie wszystkich kandydatów Rektor
prof. zw. dr hab. Ireneusz Kubiaczyk wraz z całą kadrą pedagogiczną i niepedagogiczną uczelni 🙂

 

Poprzednia aktualność
Plan zajęć Ekonomia II semestr - studia licencjackie
Następna aktualność
Studia na kierunku Dietetyka w Kaliszu już są! Pierwsi studenci otrzymują bezpłatnie unikalne szkolenie o wartości 4 tys. złotych.