Plan zajęć – Pedagogika II semestr – studia licencjackie

Archiwum katagorii: Aktualności
Data Przedmiot godziny
02.02.2019
Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia (w) 8:30-13:30
Język angielski 13:55-15:25
Historia wychowania (ćw) 15:30-17:00
03.02.2019
Podstawy dydaktyki ogólnej (w) 8:30-16:15
Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia (ćw) 16:30-18:45
16.02.2019 Podstawy dydaktyki ogólnej ( w/ćw) 8:30-16:15
17.02.2019
Język angielski- egzamin 8:30-9:15
Historia wychowania (ćw) 9:30-14:00
Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia (ćw) 14:30-18:45
02.03.2019
Pedagogika społeczna i opiekuńcza (ćw) 8:30-13:30
Język angielski 13:45-15:15
Wprowadzenie do psychologii (w) 15:30-18:45
03.03.2019
Podstawy dydaktyki ogólnej( w/ćw) – egzamin 8:30-16:15
Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia (ćw) 16:30-18:00
16.03.2019
Współczesne koncepcje filozofii i etyki (w) 8:30-13:30
Język angielski 13:45-15:15
Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia (ćw) 15:30-18:45
17.03.2019 Pedagogika ogólna (w) 8:30-17:00
06.04.2019
Współczesne koncepcje filozofii i etyki (w) 8:30-13:30
Język angielski 13:45-15:15
Pedagogika ogólna (ćw) 15:30-17:00
07.04.2019 Pedagogika ogólna (w) 8:30-17:00
27.04.2019
Pedagogika ogólna (ćw) 8:30-13:30
Język angielski 13:45-15:15
Wprowadzenie do psychologii (ćw) 15:30-18:45
28.04.2019
Biomedyczne podstawy wychowania i opieki (w) 8:30-15:15
Pedagogika ogólna (w) 15:30-18.45
11.05.2019
Pedagogika ogólna (ćw) 8:30-13:30
Język angielski 13:45-15:15
Podstawy wiedzy o rozwoju biopsychicznym człowieka w cyklu życia – egzamin 15:30-18:45
12.05.2019 Socjologia wychowania (w) 8:30-18:00
25.05.2019
Pedagogika ogólna (ćw) 8:30-13:30
Język angielski 13:45-15:15
Wprowadzenie do psychologii (ćw) 15.30 – 18.45
26.05.2019
Pedagogika społeczna i opiekuńcza (w) 8:30-16:15
Wprowadzenie do psychologii – egzamin 16.30 – 18.45
09.06.2019
Pedagogika społeczna i opiekuńcza – egzamin 8.30-10.00
Wprowadzenie do socjologii (w) 10:15-18:45
10.06.2019 Wprowadzenie do socjologii (ćw) 8.30 – 18.45
22.06.2019
Współczesne koncepcje filozofii i etyki (w)- egzamin 9:15-11:45
Wprowadzenie do socjologii- egzamin 12.00 – 13.30
Język angielski- egzamin 13:45-16:15
Socjologia wychowania (w)- egzamin 16.30- 18.00
23.06.2019
Socjologia wychowania (ćw) – zaliczenie 8:30-16:15
Biomedyczne podstawy wychowania i opieki – zaliczenie 17.15-18.00
Poprzednia aktualność
Filologia (angielska, niemiecka) - nowy kierunek studiów dyplomowych I- go stopnia.
Następna aktualność
Plan zajęć Ekonomia II semestr - studia licencjackie